Paprika arrow Slonovo Uvo
SilvijaSomborka

Slonovo Uvo
Puna slika


Slonovo Uvo
SLONOVO UVO je slatka paprika ajvaruša sa vrlo krupnim i mesnatim plodovima koji na biljci vise. Boja ploda iz zelene prelazi u tamno crvenu. Dostiže masu od 150-250 g. Veoma je otporna na bolesti, te daje stabilne prinose, 50-60 t/ha zrelih plodova - u povoljnim uslovima.

Slonovo uvo, ko ne zna ne` šlusa je naj, naj paprika ajvaruša!Superior Proizvodi