Jul 16, 2016

Kada je optimalno vreme sadnje borovnice?


S obzirom da se na prostoru Srbije nailazi samo na saksijske sadnice, sadnja se može obaviti u bilo kom bezmraznom periodu. Ono što je važno i na šta treba obratiti pažnju je da se OBAVEZNO obezbedi navodnjavanje nakon sadnje. Visokožbunasta američka borovnica je biljka koja ima vlaknast i jako plitak korenov sistem i samim tim je jako osetljiva, kako na višak tako i na manjak vlage. Ako uzmemo u obzir da se prilikom sadnje u sadno mesto unosi kiseli supstrat koji je relativno suv, on će za kratko vreme izvući svu vlagu iz supstrata koji se nalazio u saksiji ma koliko on bio vlažan. Iz tog razloga se mora obezbediti navodnjavanje nakon sadnje i ako se to ispoštuje sadnja se može izvršiti i u najtoplijem periodu godine.S obzirom da se na prostoru Srbije nailazi samo na saksijske sadnice, sadnja se može obaviti u bilo kom bezmraznom periodu. Ono što je važno i na šta treba obratiti pažnju je da se OBAVEZNO obezbedi navodnjavanje nakon sadnje. Visokožbunasta američka borovnica je biljka koja ima vlaknast i jako plitak korenov sistem i samim tim je jako osetljiva, kako na višak tako i na manjak vlage. Ako uzmemo u obzir da se prilikom sadnje u sadno mesto unosi kiseli supstrat koji je relativno suv, on će za kratko vreme izvući svu vlagu iz supstrata koji se nalazio u saksiji ma koliko on bio vlažan. Iz tog razloga se mora obezbediti navodnjavanje nakon sadnje i ako se to ispoštuje sadnja se može izvršiti i u najtoplijem periodu godine.