Jun 10, 2017

Evo kako da i vaša paprika raste kao prašuma!


Kakvi su uslovi neophodni za gajenje paprike da bi narasla kao prašuma, kao i kada je pravo vreme za branje plodova objašnjava dr Ivo Đinović iz Superiora.

 

Kada se paprika gaji u staklenoj bašti ona može NEVEROVATNO da nabuja! Naš dr Ivo Đinović na primeru dve sorte paprike, Slonovo uvo i Ceca, pokazuje kako je to moguće i šta to znači kada je reč o prinosu:


U staklenoj bašti tačno se vidi kakav je efekat stakla, dobro pođubrenog zemljišta i bujnih sorti paprika, Slonovo uvo i Ceca. Paprika Slonovo uvo je gajena onako kako se prirodno grana biljka, a paprika Ceca je zalamana, gajila se uz kanap kao krastavac i porasla je preko 3 metra za 7 meseci! Tako da sada moramo ili da lomimo grane da bi ih obrali ili da se penjemo na merdevine da bismo brali paprike.“

 

 

Šta se dobija takvim načinom gajenja paprike – da li se tako samo povećava zelena masa ili biljka daje i više plodova?


Dr Ivo Đinović pojašnjava: Paprika tako daje više plodova. Na svakom kolencu rastu plodovi i što je veći broj kolenaca onda imamo veći broj plodova. Da bi se postigao što veći broj plodova potrebno je redovno brati papriku. Tako da, ako beremo mlade ili zelene plodove, imaćemo 3 puta veći prinos nego ako beremo zrele, jer mladi plodovi stižu za 20 do 25 dana za berbu, kad očvrsnu, a zreli za 40 do 45 dana.“

 

 

 

Od čega zavisi da li će se paprika brati u tehnološkoj ili u botaničkoj zrelosti?


„Zavisi šta želimo“, nastavlja dr Đinović, „ako želimo papriku ajvarušu tada ona mora da bude zrela, crvena. A ako želimo mladu papriku, za salate, tada možemo da je beremo u tehnološkoj zrelosti.“


Kao što znate, kod paprike razlikujemo 2 vrste zrelosti:

  •  tehnološku i
  •  biološku ili botaničku zrelost.

 

„Kada je u plodu zrelo seme, to je botanička zrelost. Kada biljka formira nekoliko zrelih plodova, ona prestane da rađa jer je završila svoju osnovnu misiju u životu – da obezbedi potomstvo. A kada stalno kidamo mlade plodove onda ona žuri da obezbedi potomstvo i daje sve veći i veći prinos čoveku“, ističe dr Đinović.


S obzirom na to da je paprika Ceca, sorta kompanije Superior, izuzetno bujna paprika koja daje veliki broj plodova, bila je logičan izbor kada je dr Ivo Đinović odlučio da pokaže pun potencijal koji jedna ovakva biljka ima.

 

 

„Ona je polubabura, špicasta, bela u tehničkoj zrelosti, a u botaničkoj crvena. Vrlo je rodna jer je prirodno otporna na niz bolesti kao što su virusi mozaika duvana, krastavca i bakterije – ksantomonas i pseudomonas, što je vrlo važno. Ona nema problema sa oboljevanjem i ako se redovno đubri i navodnjava daje velike prinose.“


„U ovom stakleniku imamo tropske uslove, ne samo zbog temperature, nego i zbog plodnosti zemljišta. Zemlja je pre sadnje, pre osnovne obrade, obilno nađubrena ovčijim stajnjakom, a produkti razlaganja organskih materija nisu samo minerali, nego i voda i toplota i ugljen dioksid, što je vrlo važno u ovakvim uslovima gde se đubri stajnjakom. Imamo 3 do 4 puta više ugljen dioksida nego na otvorenom polju, te biljka za kratko vreme može da stvori veću vegetativnu masu, odnosno da stvori više organskih materija.“

Dakle, ako želite da i vaša paprika daje veliki broj plodova važno je:

  1. da je zaštićena od loših spoljnih uticaja,
  2. da je dobro nađubrena,
  3. da ste izabrali odlično i provereno seme paprike,
  4. ali i da je redovno navodnjavate.

 

A kada je reč o belim leptirastim vašima koje se mogu na njoj pojaviti, tada, kaže dr Đinović, to ne mora biti problem, jer biljke mogu da rađaju i u njihovom prisustvu, a priroda to rešava sama biološkom merom, jedu ih vrapci!