Mar 23, 2018

Obaveštenje!


U obavezi smo da upozorimo naše cenjene potrošače na ovu pojavu.

Firma Superior ima dugu tradiciju u stvaranju i prodaji semena kvalitetnih sorata
paprike. Dokaz priznatog kvaliteta na domaćem tržištu je i pojava falsifikovanog
semena Slonovog uva, Belog uva, Amande, Delfine, Ekstaze, Devetke i td.
Superior neće prihvatati reklamacije za seme paprike koje nije u orginalnoj ambalaži,
a zbog zaštite prava potrošača preduzimamo sve pravne mere za onemogućavanje
distribucije falsifikovanog semena.

Obaveštenje se nalazi i na našoj zvaničnoj facebook stranici.

 

Direktor:          

Nebojša Đinović