Jan 26, 2017

NOVI hibrid za profesionalce "Lamoneda F1"


Uvek se trudimo da idemo u korak sa vremenom, sa obaveznim akcentom na kvalitetu. Evo kakvi su utisci o našem hibridu paradajza pod nazivom Lamoneda F1!