KRMNE LEGUMINOZE

Osim direktne koristi koje krmne leguminoze imaju za proizvodnju stočne hrane, uključivanjem krmnog bilja u setvenu strukturu može se smanjiti ili potpuno izostaviti upotreba mineralnih đubriva i pesticida kroz plodored i plodosmenu, zeleno đubrivo i zadržavanje azota u zemljištu. Pravilnim korištenjem krmnih biljaka, i mi na našim poljima povećavamo efikasnost iskorištavanja zemljišta i mehanizacije.

Lucerka
Detelina

Lucerka Banat

Izuzetno otpornu na niske temperature, tolerantnu na sušu i sadržaja proteina do 21%, ovu ćeš lucerku kositi 4­-5 puta po godini, što će ti dati 18­-20 t sena. Sej je na dubinu od 2 cm i obezbedi sa 190 kg/ha fosfornih đubriva što je dovoljno za čitav životni vek lucerke. Biljke koje pokosiš kad dosegnu visinu od 70-80 cm, posle 2­-3 dana će ponovo početi da rastu. Prihrani je posle košenja azotnim đubrivima pa će njeni azotofiksatori još bolje da rade i daju ti jači otkos.

Kontinentalna
70 – 80 cm
4 – 5 puta

Lucerka

Izuzetno otpornu na niske temperature, tolerantnu na sušu i sadržaja proteina do 21%, ovu ćeš lucerku kositi 4­-5 puta po godini, što će ti dati 18­-20 t sena. Sej je na dubinu od 2 cm i obezbedi sa 190 kg/ha fosfornih đubriva što je dovoljno za čitav životni vek lucerke. Biljke koje pokosiš kad dosegnu visinu od 70-80 cm, posle 2­-3 dana će ponovo početi da rastu. Prihrani je posle košenja azotnim đubrivima pa će njeni azotofiksatori još bolje da rade i daju ti jači otkos.

Kontinentalna
70 – 80 cm
4 – 5 puta

Crvena detelina

U zemljište dobro usitnjeno i mrvičaste strukture posej crvenu detelinu, najbolje čistu, u prvoj polovini septembra ručno ili sejalicama na razmak od oko 12­-14 cm, pa obavi drljanje i valjanje. Pođubri je sa oko 50 kg/ha azota, 150 kg/ha fosfora i 200 kg/ha kalijuma, te kosi kada biljke narastu do 50 cm. Možeš da je seješ tamo gde lucerka ne uspeva, i sa nižim pH, ali znaj, trajaće ti 2­-3 godine. Posle nje sej neku okopavinu koja će iskoristiti hraniva koja je detelina ostavila u zemljištu.

Kontinetalna
50 cm
3 – 4 puta

Crvena detelina

U zemljište dobro usitnjeno i mrvičaste strukture posej crvenu detelinu, najbolje čistu, u prvoj polovini septembra ručno ili sejalicama na razmak od oko 12­-14 cm, pa obavi drljanje i valjanje. Pođubri je sa oko 50 kg/ha azota, 150 kg/ha fosfora i 200 kg/ha kalijuma, te kosi kada biljke narastu do 50 cm. Možeš da je seješ tamo gde lucerka ne uspeva, i sa nižim pH, ali znaj, trajaće ti 2­-3 godine. Posle nje sej neku okopavinu koja će iskoristiti hraniva koja je detelina ostavila u zemljištu.

Kontinetalna
50 cm
3 – 4 puta