Nikad ne zaboravi sutrašnjicu.

Naša klija iz davno posejanog semena.

Naša priča

Naša
priča

Naši ljudi

Naši
ljudi

Istraživanje & razvoj

Istraž. &
razvoj

Proizvodnja

Proizvod-
nja

Dr Ivo Đinović je osnovao Superior još 1993. sa idejom da radi za nauku i piše za narod. Sve ove godine, tim istraživača na čelu sa Dr Đinovićem, bavi se ukrštanjem i selekcijom novih sorti i hibrida povrća sa osobinama koje zahteva krajnji potrošač. Tržište se menja, nove zemlje postaju novi konzumenti a mi i dalje prenosimo tradicionalni Balkanski ukus kroz naše sorte.

Spajamo različite kulture i različite ukuse, ponekad smo i trendseteri, jer na nekim tržištima niko nikada nije koristio u kuhinji takve plodove. I zato, naš R&D tim konstantno prati savremene trendove kao što su otpornosti na bolesti i transportabilnost i sve to upakuje u prepoznatljivi ukus sela i detinjstva.

Naše bogatstvo

Da bismo mogli da stvaramo nove sorte, u proteklih 25 godina opremili smo se laboratorijama za ispitivanje semena, In Vitro laboratorijom gde stvaramo bezvirusni sadni materijal, ali i kadrovima koji dele strast prema genetici sa Dr Đinovićem.

Da bismo proizveli seme, čitava armija ljudi radi na proizvodnji rasada, rasađivanju, negovanju i održavanju stotine hektara semenskih useva. Sarađujemo sa 30-ak kooperanata koji umnožavaju seme za naš Superior. A sve to seme u jesen dolazi u doradni centar gde se čisti, dorađuje i sprema za pakovanje.

Proizvodnja

Naše seme

Seme je sitno, od pola pa do nekoliko milimetara u prečniku – iz tako male „kapsule života“ izrastu biljke i po nekoliko metara visoke.

Da bismo ih što bolje pripremili za vas, čuvamo ih u kontrolisanim i pakujemo u idealnim uslovima. Koristimo troslojnu ambalažu sa aluminijumom u sredini, da im ni UV zračenje ne naudi i transportujemo do vas u najkraćem roku. Ukratko rečeno, rukujemo sa njime kao sa nečim veoma vrednim, jer ona to i jesu.

Pregledaj seme

SUPERIOR 2.0

Posle više od četvrtine veka proizvodnje originalnih sorti i hibrida, spremni smo za sledeću fazu našeg rasta. Promene u razvoju tehnologije, trendova i klimatske promene radikalno će preoblikovati našu delatnost. Na te izazove, unapređenim vizuelnim identitetom, komuniciramo naš odgovor formiranjem novih linija proizvoda, produbljavanjem istraživanja i razvoja, učvršćavanjem kontrole kvaliteta, umnožavanjem partnerstava i saradnji i isticanjem naših osnovnih principa: