Naša priča

Naša
priča

Naši ljudi

Naši
ljudi

Istraživanje & razvoj

Istraž. &
razvoj

Proizvodnja

Proizvod-
nja

NEPREKIDNI CIKLUS

NEPREKIDNI CIKLUS

Proizvodnja semena visokog kvaliteta neprekidno traje. Profesionalno seme Superiora je proizvod neumornog, koordiniranog truda mnogih kvalifikovanih i posvećenih ljudi. Naše profesionalno seme je ponosno razvijeno i proizvedeno u Srbiji.

Klica svog našeg semena

Svako seme koje dostavimo potiče iz biljaka odgajenih u našem inkubatoru. S maksimalnom pažnjom proizvodimo početne serije semena iz kojih multiplikacijom dobijamo količine koje se mere u tonama i koriste na hiljadama hektara plodne zemlje Evroazije, Severne Afrike i Severne Amerike.

Sa velikim brojem različitih hibrida i sorti koje treba pratiti, tehnologija za automatizaciju procesa pomaže da radimo sigurnije i efikasnije.
Pažljivim podešavanjem klimatskih uslova održavamo biljke u našem inkubatoru srećnim, kako bi nam one zauzvrat podarile zdravo seme.
Na licu mesta sa kooperantima određujemo koje je optimalno stanje tla, navodnjavanje i zdravlje biljaka za proizvodnju semena.
Konstantna stručna kontrola znači da će se svako seme u svakom plodu podudarati sa našim očekivanjima i zadovoljiti potrebe proizvođača.

Saradnja

Uz pomoć mreže od 30 lokalnih kooperanata proizvodimo količine semena potrebne za snabdevanje svih naših kupaca svake sezone.
Rad sa njima nam takođe pruža priliku da direktno iskusimo ono što i ostali proizvođači našeg povrća rade, a što nam pomaže da neprekidno razvijamo, usavršavamo i poboljšavamo naš posao.

Dorada i pakovanje

Proizvodnja biljaka i izdvajanje semena je tek pola procesa. Pošto je seme sakupljeno, potrebno ga je prosejati i sortirati, organizovati i skladištiti, spakovati u kesice različitih veličina, u konzerve i kutije, i na kraju dostaviti do naših kupaca.

Nijedna od navedenih aktivnosti se ne uzima zdravo za gotovo, svaka od njih utiče na krajnji proizvod, zato svakoj pristupamo vrlo ozbiljno, konstantno gledajući kako da ih unapredimo.

Prednosti ovakvog pristupa beležimo od početka, već skoro tri decenije, i sigurni smo da ćemo na isti način i nastaviti.

Nadgledanjem sortiranja osiguravamo da konzistentno kvalitetna semena završe na poljima naših kupaca.
Pre nego što ih spakujemo i pošaljemo po celom svetu, čuvamo ih u skladištu sa kontrolisanim klimatskim uslovima.
Kao i seme, i ambalaža u koju se pakuju zahteva veliku pažnju jer ga štiti na putu da postanu jake i rodne biljke.
Mi ne ubacimo samo proizvod u ambalažu i šaljemo dalje. Visok kvalitet pakovanja i detaljno planiranje omogućava našoj robi da stigne do krajnjih destinacija u top formi.
Osim uloge koju imaju u isporuci robe, naši vozači, profesionalci semenarske industrije, se staraju da sadržaj pakovanja dostigne svoj pun potencijal.

Distribucija

Pošto nam je važno da naše seme živo i zdravo stigne do zemljišta, distribuciju smo preuzeli na sebe umesto da se oslanjamo na kurirske službe.

Vozni park Superiora jezdi kroz svaki kutak Srbije i van nje, kako bi doneo naše proizvode do kupaca, bilo da su oni nezavisni povrtari, pojedinačne poljoprivredne apoteke ili veliki distributeri.

Mahni nam ako nas vidiš negde na putu!

Korisnička podrška

Naš posao se ne završava sa proizvodnjom i dostavom. Važna su nam i iskustva naših kupaca. Trudimo se da održavamo komunikaciju sa svima koji koriste naše seme, prikupljamo povratne informacije i pružamo tehničku podršku.

Kao i naše mušterije, i mi smo poljoprivrednici sa decenijama praktičnog iskustva koje sa zadovoljstvom delimo kako bi svako ko izabere Superior seme postigao najbolje moguće rezultate.

Sedište naše firme je uvek sremno da odgovori na sva moguća pitanja, bilo da ih postavlja potencijalni ili dugogodišnji kupac.
Najbolji deo našeg posla je kada vidimo da korisnici uspešno uzgajaju naše seme, te ih vrlo rado susrećemo kako bismo jedni od drugih više naučili.