Slovbul

Plovdiv, Bugarska

Bugarska je poznata kao proizvođač povrća a naročito paprike. Osmanlije su čak naselili Bugare iz Vidina u okolinu Beograda da bi gajili povrće za pašaluk. Jedna od najpoznatijih sorti u tipu kapije, Kurtovska kapija je poreklom iz sela Kurtovo Konare kod Pazardžika, a u Rusiji se i danas za sve crvene paprike u tipu kapije kaže Bolgarski perec.
Od 2008. naši predstavnici u Bugarskoj, Anastas i Dimitar Karagiozov uspešno predstavljaju naše sorte. Ova saradnja Srba i Bugara je jednim familijarnim odnosom između sebe a onda i domaćinskim prema krajnjim korisnicima dovela do toga da se sorte Superiora gaje na poljima širom Bugarske.